Profil

Foto saya
D20102041409 Guru Pend.Khas Masalah Pembelajaran

Rabu, 30 November 2011

Konsep Pendidikan Khas

Hallahan dan Kauffman, (1977) menyatakan Pendidikan Khas bermakna pengajaran
yang direka khas untuk memenuhi keperluan-keperluan yang luar biasa seseorang
kanak-kanak yang luar biasa. Bahan-bahan khas, teknik-teknik pengajaran, atau
peralatan dan / atau kemudahan-kemudahan diperlukan. Culatta dan Tompkins (1999)
menyatakan Pendidikan Khas ialah pengajaran yang bercorak individu direka untuk
memenuhi keperluan-keperluan pendidikan dan berkaitan dengan murid-murid kurang
upaya. Pendidikan Khas menyediakan peluang-peluang pembelajaran yang tidak
disediakan dalam kurikulum yang baku atau biasa atau perkhidmatan-perkhidmatan
sekolah biasa.
Kedua-dua definisi di atas menegaskan ciri-ciri pendidikan khas, iaitu:
a. Rancangan pengajaran yang direka khas
b. Rancangan pengajaran yang bersifat individu
c. Bahan-bahan khas
d. Teknik pengajaran khas
e. Kemudahan / peralatan khas

Kirk et al (1993) menjelaskan difinisi kanak-kanak berkeperluan khas sebagai kanakkanak yang berbeza dari kanak-kanak sederhana atau biasa dalam ciri- ciri mental keupayaan-keupayaan deria dalam ciri-ciri saraf dan otot atau fizikal dalam tingkahlaku sosial atau emosi dalam keupayaan Komunikasi atau dalam pelbagai kekurangan sehinggakan ia memerlukan amalan-amalan sekolah yang diubahsuai, atau perkhidmatan- perkhidmatan pendidikan khas, supaya ia boleh berkembang sehingga kemampuan yang maksimum.Kanak-kanak berkeperluan khas juga dikenali sebagai kanak-kanak istimewa kerana keadaan mereka adalah berbeza disebabkan oleh faktor-faktor fizikal, otak dan emosi mereka yang tidak sama dengan kanak-kanak biasa. Justeru pertumbuhan dan perkembangan diri mereka- fizikal, otak emosi dan sosial-tidak menyamai kanak-kanak biasa. Lazimnya keupayaan maksimum mereka dalam semua bidang jauh berkurangan daripada kanak-kanak biasa. Di samping itu tingkahlaku mereka juga adalah tersendiri
dan berbeza mengikut jenis kecacatan atau masalah yang dialami. Contohnya tingkahlaku kanak-kanak autisme tidak sama dengan kanak-kanak Down Sindrom. Kanak-kanak autisme berada dalam dunianya sendiri dan tidak pedulikan orang, sementara kanak-kanak Down Sindrom sukakan orang. Pada amnya kecacatan atau masalah yang dialami oleh kanak-kanak berkeperluan khas boleh dikategorikan seperti berikut:
a. masalah pendengaran
b. masalah penglihatan
c. masalah pembelajaran
d. masalah tingkahlaku
e. masalah pertuturan
f. spastik (cerebral palsy)
g. terencat akal
h. cacat anggota

Tiada ulasan:

Catat Ulasan